top of page

Varsling

Oslo Alligators og norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering, rasisme, trakassering og andre former overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på idrettens retningslinjer og dersom dette skjer på våre arenaer ønsker vi å få vite om det. 
 

Norges idrettsforbund sin veileder for seksuell trakassering og overgrep som henvender seg til tre målgrupper:
– Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
– Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
– Idrettslag og personer med ansvarsfunksjoner i idretten som har fått vite om saker/mistanker/beskyldninger om seksuell trakassering eller overgrep

Veilederen skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep innenfor våre idretter. Vi oppfordrer derfor alle våre idrettslag til å benytte denne veilederen for å etablere egne rutiner for varsling av saker i idrettslaget dersom dere ikke allerede har dette på plass.

Vi benytter norsk idretts varslingskanal for varsler og alle varsler blir håndtert av Norges Softball- og Baseballforbund. Du kan lese mer om forbundets rutiner her, og sende varsel her - Varslingskanal.
 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Kontakt oss

Trostefaret 39, Oslo, Norge

93427313

Takk for innsendingen din!

bottom of page