Alligators-Logo

Kontingenter og treningsavgifter
Oslo Alligators ønsker at alle skal ha mulighet til å kunne spille softball eller baseball, uavhengig av økonomi. Alle nye medlemmer kan låne både utstyr og drakt, og alle medlemmer kan søke om redusert eller bortfall av treningsavgift, en begrenset periode. Ta kontakt med styreleder dersom dette er aktuelt for deg.  Alle henvendelser vil bli konfidensielt behandlet av styreleder og nesteleder.

Bruk menyen for oppdatert treningsinformasjon per sesong.
 
Kontingent: 
kr 100,- for alle.

Treningsavgifter:
0-9 år: kr 100,-
10-12 år: kr 250,-
13-15 år: kr 350,-/kr 600,- inkl. basislisens
16-21 år: kr 600,-/kr 850,- inkl. basislisens
22+ år: kr 1 050,- inkl. basislisens

Nå kan du betale via vår webshop!!