Alligators-Logo

Kontingenter og treningsavgifter
Oslo Alligators ønsker at alle skal ha mulighet til å kunne spille softball eller baseball, uavhengig av økonomi. Alle kan delta på på noen treninger for å prøve uten at det koster noe. Men det vil så bli naturlig at det betales kontingent og treningsavgift.

 Alle nye medlemmer kan låne både utstyr og drakt, og alle medlemmer kan søke om redusert eller bortfall av treningsavgift, en begrenset periode. Ta kontakt med styreleder dersom dette er aktuelt for deg.  Alle henvendelser vil bli konfidensielt behandlet av styreleder og nesteleder.

Bruk menyen til venstre for oppdatert treningsinformasjon per sesong.
 
Kontingent: 
kr 100,- for alle, uanhengig av aktivitetsnivå og alder.

Treningsavgifter:

Betales avhengig av alder og aktivitetsnivå. 

0-9 år: kr 100,-
10-12 år: kr 250,-
13-15 år: kr 350,-/kr 600,- inkl. basislisens
16-21 år: kr 600,-/kr 850,- inkl. basislisens
22+ år: kr 1 050,- inkl. basislisens
22+ år (sommerhalvår):kr 760,- inkl. basislisens

Nå kan du betale via vår webshop!!