Alligators-Logo

1.1 Treningsavgifter Tee-Ball og Little League (0 - 12 år)

Price:
100 kr
Excl. tax
SKU:
P1728530
Quantity:
HUSK Å OPPGI FØDSELSDATO OG E-POST VED UTSJEKK! DERSOM DU BETALER PÅ VEGNE AV NOEN ANDRE, MÅ FULLT NAVN PÅ MEDLEMMET OPPGIS!
Alle klubbens aktive medlemmer må betale klubbens treningsavgift i henhold til alder og konkurransekategori. Alle barn som har betalt medlemskontingent og er under 13 år, er dekket av idrettens kollektive idrettsforsikring.