Alligators-Logo
Våre aktiviteter

Oslo Alligators organiserer softball og baseball for barn og voksne i alle aldre. Bruk menyen til å finne din aktivitet og informasjon om trenere og treningstider.

POLITIATTEST
Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Ansvarlig for håndtering av politiattester i Oslo Alligators er styremedlem Mona B. Ludvigsen.

Her kan du lese med om ordningen.