Alligators-Logo
Banefordeling 2021 Banefordeling 2021

BANEFORDELING FOR 2021 ER NÅ KLAR

Klubbene og gruppene som skal bruke Rommen-banen f.o.m 1. mai er tildelt treningstider etter følgende mal. Ved behov kan det byttes innbyrdes, men baneansvarlig skal ha beskjed. 
Banefordeling i pdf.
Bruk av banen forutsetter at man følger sjekklisten for banevedlikehold, før og etter trening/kamp.

VARSEL

Vi har nulltoleranse for diskriminering, rasisme, trakassering og andre former overgrep. Alle har et ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på idrettens retningslinjer og dersom dette skjer på våre arenaer ønsker vi å få vite om det. Vi bruker derfor NSBF sin varslertjeneste dersom du skulle se eller oppleve noe som er i strid med norsk idretts lover og regler
 
Styret har et ansvar for at retningslinjene er kjent og blir fulgt, og har vedtatt egne rutiner for behandling av et varsel. Ikke nøl med å kontakte oss dersom du er usikker eller lurer på noe.


 

Kontakt oss

Styreleder
Bjørn Chr. Thode
T: 934 27 313
E-post

Nestleder
Morten
Hansen
T: 452 11 422
Konkurranse

Medlem
Elise
Mortensen
Softball

Vara
Toru Takahashi
Bane/Anlegg

Little League
Bjørn Chr. Thode
T: 934 27 313
E-post

Baseball - Senior
Morten
Hansen
T: 452 11 422

Softball
Andreas Gundersen
T: 481 56 273