Alligators-Logo

OK BINGO ER MED OSS VIDERE!! 

Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere i OK Bingo som hvert år gir tilbake til lokale lag og foreninger. OK Bingo bidrar stort til at vi kan holde treningsavgifter nede og tilby alle våre medlemmer både drakter og lån av annet utstyr!
Husk at hvis du spiller lokalt er du også med å støtte lokale lag og foreninger i Norge, det setter vi stor pris på